• ikon
  Ricky Hansen den 13-12-2018
  Infomøde for kommende 10. klasser

  Du er snart færdig med 9. klasse og står nu over for at skulle tage en beslutning om, hvad der skal ske efter 9. klasse.  Er du parat til at starte på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse, eller overvejer du at tage 10. klasse først? Mulighederne er mange.

  Der vil tirsdag den 22. januar 2018, klokken 17, være informationsmøde for kommende 10. klasser på Nordstrandskolen.
   
 • ikon
  Flemming Hartmann den 11-01-2019
  Budget 2019 medfører ændringer på Nordstrandskolen
  Skolebestyrelsen godgendte torsdag aften budgettet for 2019.
  2019 er det første år, hvor Nordstrandskolen er helt sin egen på alle måder. Det har været en opgave, at sikre en drift, der fremadrettet giver økonomisk råderum til at realisere nye ideer og udvikle skolen, ligesom det er nødvendigt at skabe råderum til at kompetenceudvikle skolens personale.
  Budgettet er derfor lagt ud fra en handleplan, som skal sikre, at dette råderum kan opbygges.
  Som væsenlige elementer i handleplanen indgår, at den nuværende struktur med børnehaveklasseassistenter ophører ved udgangen af dette skoleår. Der vil også fremover være pædagogisk støtte at hente i 0. klasserne, hvor skolepædagogerne vil indgå i 0. klassernes dagligdag.
  Den understøttende undervisning i indskolingen vil ligeledes blive varetaget af skolepædagogerne i det kommende skoleår.
  Der vil blive arbejdet med strukturen på fleksdagene sådan, at skolepædagogernes andel af undervisningen kan medvirke til, at eleverne oplever en mere varieret skoledag, som skolereformen har tilsigtet.
  Ændringerne vil betyde, at skolepædagogerne kommer til at være flere timer alene med eleverne, men vil ikke betyde ændringer i forhold til den andel af timer, den enkelte pædagog lægger på SFO'en om eftermiddagen.
  Vi ser gode muligheder i at pædagogerne kommer til at indgå i skolens dagligdag med deres særlige kompetencer. Ved ændringen af SFO strukturen, rykker SFO lederen også ind i skoleledergruppen, sådan at der er baggrund for et tættere samarbejde og en større sammenhæng i indsatserne.
  Strukturændringerne betyder, at det ønskede økonomiske råderum kan oparbejdes ved en reduktion i lærernormeringen.
 • ikon
  Ricky Hansen den 24-05-2018
  UNI-login til forældre

  Det er nu muligt at få et UNI-Login, som du kan bruge, når du skal se skolens informationer om dit barn. Alle forældre har mulighed for at få tildelt et UNI-Login brugernavn, hvor de kan få direkte adgang til nogle af de andre programmer, som skolen anvender.


  Når SkoleIntra afløses af samarbejdsplatformen (AULA), er dte et krav, at forældre logger på med UNI-login.

  Derfor er vi allerede begyndt processen med UNI-login.

  Se derfor venligst vedhæftede vejledning, da der ved glemte adgangskoder og brugernavne, fremover vil blive henvist til denne.

Lucia-dag

Traditionen tro var det Nordstrandskolens 4. klasser, som på denne flotte decemberdag gik Lucia

De tre 4. klasser gik i år Lucia-optog i skolens idrætssal.
Med smukke hvide klæder og levende lys bredte varmen sig hurtigt i salen, hvor der i krogene også blev knebet en tåre.