Nyt fra...

70 Nyheder 1 Nyt fra...

UNI-login til forældre

De gamle brugernavne og adgangskoder er ved at blive udfaset, som login-data til ForældreIntra.
Det betyder, at vi ikke længere nulstiller og fremsender koder og brugernavne til forældre.
 
Der skal i stedet bruges UNI-login, og det sørger man selv for at oprette ved at følge trinene i vedhæftede vejledning.

11-06-2018 RH